Om Scania Sounds


Scania Sounds är en showcasefestival vars första upplaga gick av stapeln november 2023 i Malmö. Festivalen ska locka nyckelpersoner inom musikbranschen till Skåne och stärka Malmös position på Sveriges musikkarta. Skåne har länge varit en grogrund för såväl talang som branschutvecklare, dock har musikbranschen på senare år befäst sitt fokus på Stockholm och Göteborg. Detta har lett till att många skånska artister och branschfolk har flyttat till de större städerna för att vara närmre branschen. Vi vill visa upp det potential som finns för musikbranschen i Skåne:


  • Närheten till kontinenten
  • Fördelen av att vara i Öresundsregionen och närheten till Köpenhamn
  • Möjligheterna till samarbeten med andra kreativa branscher såsom spelbranschen och filmbranschen
  • En pulserande och innovativ kreativ sektor
  • Och såklart den stora mängden talang, driv och kunskap som finns i regionen!

Scania Sounds vill erbjuda en mix av etablerade skånska headliners och nya lovande artister från regionen. Vi vill ge skånska artister möjligheten att ta nästa steg i sin karriär genom att få visa upp sig för en publik bestående av experter och nyckelpersoner inom musikbranschen. Vi kommer bl.a. att bjuda in bokningsagenturer, skivbolag, managers samt arrangörer för andra festivaler och venues. Samtidigt är festivalen öppen för allmänhet.Värdegrund


På Scania Sounds är alla välkomna! Vi arbetar aktivt för att ha både en festival och organisation som premierar jämställdhet, mångfald och representation. Både inom vår organisation och på festivalen har vi nolltolerans mot våld, hot, sexuellt ofredande, droger, vapen, rasism, sexism, homofobi, transfobi, funkofobi samt alla former av övergrepp. För information om tillgänglighet hänvisar vi till de venues vi samarbetar med.FAQ


Vad är en showcasefestival?

En showcasefestival är en festival där band får spela ett kortare showcase inför en publik bestående av nyckelpersoner från musikbranschen samt ges möjlighet att nätverka, med målet att ge artister och band möjligheten att ta nästa steg i sin karriär.


Hur ansöker jag/mitt band för att få spela på festivalen?

Open Call för 2024 är nu öppen. Du kan ansöka här.


Hur väljer vi ut de band och artister som får ett showcase?

Med hjälp av en kunnig referensgrupp ses alla ansökningar över och ett urval görs. Referensgruppen består av personer med bakgrund inom livemusikbranschen, media, arrangörer, bokningsagenter, musikproducenter och radioproducenter. 


Varför får enbart skånska artister spela på festivalen?

Festivalens mål är att sätta fokus på Skåne som en stark plats för musikbranschens framtid. Därför vill vi fokusera på att visa upp vad just Skåne har att erbjuda.


Vad betyder det att ha en tydlig anknytning till Skåne?

Till Scania Sounds bokar vi enbart artister med tydlig anknytning till Skåne. Med detta räknar vi:

  • Personer bosatta och verksamma i Skåne
  • Personer uppvuxna i Skåne, men som är bosatta på annan plats
  • Personer som varit bosatta i Skåne och verksamma inom Skånes musikliv under minst fem år, men som behövt flytta till annan plats för att nå musikbranschen

Vi kommer i vårt open call att be varje sökande att förtydliga sin anknytning till Skåne i en kort text.


Finns det även biljetter för allmänheten?

100% ABSOLUT!